Бидете дел од изведувачите на некој од фестивалите организирани од етно ризница

Аплицирај

Форма за апликација

Искористете ја формата и оставете што е можно повеќе детали во однос на песната. Некој од нашиот тим ќе Ве контактира назад.