За нас

Нашата приказна започнува 2014 година со истражување, идентификација, собирање, архивирање, преработка и промоција на историското културно наследство од Североисточниот регион на РСМ. ​
Историја

Нашата приказна започнува 2014 година со истражување, идентификација, собирање, архивирање, преработка и промоција на историското културно наследство од Североисточниот регион на РСМ, активност која е основна дејност на Етно Ризница која се одвива континуирано. Понатаму се редат многубројни активности, издавање на носачи на звук со стари изворни народни фолк мелодии во нови етно и класични аранжмани кои по прв пат се појавуваат пред пошироката јавност, организирање на манифестации и фестивали: Митровденска Вечеринка, Фестивал Денови на Балканска Етно Ризница, Манифестациите Шопска Свадба и Вечерен Танц на Куклите, возобновување на фестивалите кои се бренд на Куманово Тумба Фест и Распеано Детство, изработка на видео записи, документарен филм Камените Кукли Раскажуваат …

Соработка со голем број на невладини организации, институции од областа на културата и заштита на културното наследство (Музеи, Центри за култура, Фондации …) локални самоуправи, општини, министерства, државни агенции од областа на културата и туризмот и.т.н.

Соработка со Ромската, Српската, Еврејската, Албанската, Бугарската и Влашката заедница.

Соработувајте со нас

Чувствувате дека можете да ни помогнете, пополнете ја формата на линкот и ќе ве контактираме.

Наши помагатели