Распеано Детство

Распеано Детство, Фестивал на новосоздадена детска песна, традиционална меѓународна манифестација на која се исполнуваат детски песни, широко прифатен од најмладата популација, се создаваат и исполнуваат песни од секојдневието на едно дете. Фестивалот има соработка со неколку други фестивали од овој карактер и фестивал кој има голема перспектива. Фестивалот распеано Детство е еден од најстарите детски фестивали во нашата земја.