нашите проекти наша гордост

Нашите проекти

Североисточен регион на Северна Македонија

Нашата организација е вклучена во повеќе проекти

  • Трилогија од изворни народни фолк мелодии од Североисточниот регион на РСМ
  • Митровденска Вечеринка
  • Шопска Свадба
  • Вечерен Танц на Куклите
  • Денови на Балканска Етно Ризница
  • Тумба Фест
  • Распеано Детство
  • Изработка на носачи на звук, видео записи и документарни филмови
Куманово и Кратово
denovi-na-balkanska-etno-riznica