ШОПСКА СВАДБА 2023

НА 24 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ,,КАМЕНИ КУКЛИ,, ВО СЕЛОТО КУКЛИЦА СЕ ОДРЖА ТРАДИЦИОНАЛНО ПО СЕДМИ ПАТ ,,ШОПСКА СВАДБА,, КОЈА ПРИВЛЕЧЕ ГОЛЕМО ВНИМАНИЕ, ПОКРАЈ ПРОМОЦИЈА НА АДЕТИТЕ И ОБИЧАИТЕ, ГОЛЕМ БРОЈ НА ЕСТРАДНИ УМЕТНИЦИ НАСТАПИЈА СО  ПЕСНИ И ОРА ОД ШОПСКИОТ РЕГИОН НА МАКЕДОНИЈА.